KOLLEKTIVTRAFIKDAGEN

Maj 2019, Stockholm

Vi ses i maj 2019!

Kollektivtrafikdagen är en given mötesplats för branschens alla aktörer.
Intressanta talare | Nätverk | Inspiration

Med en unik mix av lika delar Operatörer, Leverantörer till branschen och Trafikhuvudmän erbjuds deltagaren en arena som stimulerar till nya insikter, nya kontakter och erfarenheter.