Kollektivtrafikdagen 2021 - En digital och interaktiv mötesplats om kollektivtrafikens återkomst

 

Så vinner vi tillbaka resenärerna!

Pandemin har dränerat kollektivtrafiken. Intäkterna har minst halverats medan kostnaderna i bästa fall varit oförändrade. Många resenärer har slutat resa med den, allt för många har valt bilen.

Mycket pekar på att det minskande kollektiva resandet kommer att bestå även efter pandemin – vilket skulle vara en utveckling stick i stäv mot Sveriges och EU:s klimatmål.

Nu gäller det att vinna tillbaka resenärernas förtroende för kollektivtrafiken! På Kollektivtrafikdagen 19 maj presenteras nya grepp för att åstadkomma det. Alla är eniga om att det kollektiva resandet måste komma tillbaka efter pandemin.

Är en återgång till det kollektiva resandet ens möjlig? Ja, den är möjligt. Och den är nödvändig. För miljöns, hälsans och klimatets skull!

Vi ses på Kollektivtrafikdagen 19 maj!

Boka din plats på konferensen den 19 maj.

Pris: 2 495 kr.

Anmäl dig här

Var med där branschen möts!


Du deltar digitalt och tar del av programmet via vår interaktiva eventplattform och kan befinna dig där det passar dig bäst. Föreläsningar, seminarier, paneler, frågestunder, diskussioner och nätverkande - allt innehåll är samlat i ett verktyg och smidigt att ta del av. Den digitala versionen av Kollektivtrafikdagen 2021 skapar en unik närhet mellan dig och alla talarna.

Svaret på din fråga är bara några klick borta!

Vår digitala plattform ger dig möjlighet att:

  • Följa programmet i en streamad livesändning
  • Interagera med våra talare, partners och andra deltagare
  • Besöka våra partners
  • Kunskap, inspiration och insikter från experter inom branschen
  • Digitalt nätverkande med kollegor inom branschen

Dessutom får du som deltagare tillgång till konferensen i efterhand.

 

Sedan 2008 har Trafikforum arrangerat en av branschens självklara mötesplatser; Kollektivtrafikdagen. Här möts varje år de beslutsfattare som verkar för kollektivtrafikbranschens utveckling.

 

Arrangör

Blockpartner

Partner