Kollektivtrafikens självklara roll i ett klimatsmart samhälle
 – Årets mötesplats om framtidens kollektivtrafik

 

Klimatdebatten blir intensivare i takt med att polarisarna smälter. Det krävs globala krafttag för att hejda uppvärmningen, ingen lätt uppgift. Spelar det någon roll vad lilla Sverige och svenskarna gör?

Det gör det! Att få fler att välja den nya delade mobiliteten där flera hållbara transportslag ingår – inte bara den traditionella kollektivtrafikens bussar och tåg – gör skillnad. En omställning till hållbart resande ger sammantaget stor inverkan på utsläppen av klimatgaser och övrig miljöpåverkan.

Det gäller att lyfta det kollektiva resandet och få den att bli det självklara förstavalet för all persontransport medan privatbilen börjar fasas ut. Ingen enkel omställning. På Kollektivtrafikdagen 2020 presenteras hur vägen dit kan tänkas se ut under innevarande decennium och på ännu längre sikt!

Anmälan

Välkommen till Kollektivtrafikdagen den 13 maj 2020!

Tid: 9.30 - 16.30 (registrering och fika från 08.30).
Plats: Quality Hotel Friends, Solna i Stockholm
Ordinariepris: 2 995 kr

Anmäl dig här!


Boende i samband med Kollektivtrafikdagen

Boka ditt boende på Quality Hotel Friends i samband med konferensen.

Arrangör

Huvudpartner

Standard