Kollektivtrafikdagen 24 november
 

08.45 Öppning och registrering

09.30 Moderator John Hultén hälsar välkomna och inleder konferensen


Keynote speaker Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik - Svensk Kollektivtrafik om visionen för framtiden


10.00 Ekonomi

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag -  I spåren av Coronakrisen – hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna?
Goda exempel bl a kring hur kommersiell busstrafik kan bli en tillgång i hela kollektivtrafiken utifrån en ny rapport från Sveriges Bussföretag

Torbjörn Eriksson, VD, Urbanet Analys - En ny marknadssituation ställer nya krav på trafikutveckling och trafikplanering

Ewa Rosén, ordförande Kollektivtrafikens avtalskommitté, (KollA) - Modellkontrakt underlättar kollektivtrafikens omstart

10.55 Paus och nätverkande med utställarna


11.20 Framgångsrika exempel från våra grannländer

Lasse Repsholt, sektionschef, Dansk PersonTransport - I spåren av pandemin – sätt för Danmark att få tillbaka resenärerna

TBA

TBA 

12.15 Lunch

 
13.15 Trygghet och säkerhet

Malin Lind, nationell samordnare klimatanpassning, Trafikverket - Hur förändringar i klimatet leder till nya utmaningar för infrastrukturen – Trafikverkets arbete med klimatanpassning för säkrare kollektivtrafik

Frida Ukmar, VD, MTR Mälartåg - Så skapar vi trygghet för resenärerna – konkreta framgångsexempel

Rebecca Cross, trygghetssamordnare, Västtrafik - Arbetsmiljö och trygghet – ett delat ansvar

Diskussion om Trygghet och säkerhet

14.25 Paus och nätverkande med utställarna

14.50 Mobilitet

Björn Öhman, sektionschef Transportsystem, WSP - WSPs stora mobilitetsstudie 2021

Maria Stenström, ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet - Vi tror på den nya mobiliteten!

TBA

Diskussion om mobilitet
 

16.10 Bensträckare
 

16.20 Politisk debatt - så vill framtidens politiker driva kollektivtrafiken

Grön ungdom

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Moderata Ungdomsförbundet (MUF)


 

16.50 Avslut


Program med reservation för ändringar