Varför ett programråd?

Svaret är enkelt: Ambitionsnivån för konferensen är hög, så vi kan helt enkelt inte göra detta själva. För att göra konferensen relevant och intressant för så många som möjligt med kopplingar till kollektivtrafikbranschens alla grenar bjöd vi in tongivande representanter för organisationer och institutioner. Dessa – tillsammans med vår huvudpartner Hogia – lägger basen för konferensens inriktning. Följ programmets utveckling här på hemsidan. Nedan namnges några av intressenterna, men nätverket sträcker sig ut i hela branschen, och i hela landet.

Anna Grönlund

Branschchef Sveriges Bussföretag

Mats Johansson

Chief Commercial Officer för Persontrafik, huvudpartner Hogia

Thomas Dietl

Ansvarig utgivare och Chefredaktör för tidningen TRAFIKFORUM en del av Mentor Communications AB.

Jacob Albertsen

Programansvarig Projektledare och föredragande i programrådet, Tidningen TRAFIKFORUM, en del av Nordiske Medier Stockholm AB