Om Kollektivtrafikdagen

Kollektivtrafikdagen

Sedan 2008 har Trafikforum arrangerat en av branschens självklara mötesplatser; Kollektivtrafikdagen. Här möts varje år de beslutsfattare som verkar för kollektivtrafikbranschens utveckling. Under dagen får deltagarna ta del av branschaktuella föredrag, träffa kollegor, representanter från olika branschorganisationer, politiker, operatörer och leverantörer.

Tidningen Trafikforum bevakar persontrafikbranschen. En spännande bransch med många viktiga frågor, som påverkar hela samhället. Kollektivtrafiken ses som samhällets ryggrad och måste ständigt utvecklas. De frågor som bevakas i Trafikforums kanaler; tryckta och digitala medier, driver utvecklingen framåt. Besök oss gärna på rt-forum.se!


Var med där branschen möts!