Trafikforum är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spårtrafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst och så vidare. Tyngdpunkten i Trafikforum ligger på lokal och regional kollektivtrafik, men vi skriver även om långväga trafik. Det gäller både busstrafik och järnväg. Vi bevakar hela Sverige, men har även en relevant internationell bevakning. Vi skriver om företagen i branschen, både stora och små. Men vi skriver även om trafikpolitik, samhällsplanering, marknadsfrågor, teknik och forskning. Naturligtvis skriver vi också om människorna i branschen.

Trafikforum är en fri, oberoende tidning. En av våra viktigaste uppgifter att bidra till debatten och utvecklingen i branschen. Därför skriver vi gärna om nya idéer och goda exempel.

Uppdatera dig med branschnyheter från Trafikforum


Gå vidare till www.rt-forum.se