Den nya kollektivtrafiken - Från kostnadsbomb till innovativ och hållbar

Anmäl dig här!

Kostnaderna ökar för kollektivtrafiken. Varför och på bekostnad av vad i samhället? Vilken roll har RKM och vad gör politikerna? Hur kommer den nya kollektivtrafiken att se ut och fungera och vilka är framtidens resenärer?

Nuvarande trafiksystem är ohållbart. Trängsel, underutnyttjande av trafikkapacitet, ökande kostnader och ett tilltagande klimatproblem. Vi måste påskynda utvecklingen mot en smartare kollektivtrafik. Det talas om en mobilitetsrevolution, men vilka driver utvecklingen mot en hållbar och innovativ kollektivtrafik? Det är dags att ta ansvar!

Vi kommer att ta upp ämnen som:

  • Kostnadsökningarna inom kollektivtrafiken
  • Praktiska exempel på hur man skapat förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik i olika regioner
  • Innovativa lösningar som fungerar på riktigt
  • Framtidens fordon / drivmedelsfrågan
  • Upphandlingar

    Inledningstalare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Se block och talare nedan:
Preliminära hålltider för programmet
08.30 - 09.30 Frukost och mingel med utställarna
09.30 - 09.45 Inledning / Välkomna
09.45 - 11.00 BLOCK 1
11.00 - 11.25 Förmiddagsfika och mingel med utställarna
11.30 - 12.45 BLOCK 2
12.45 - 13.30 Sittande lunch i restaurangen och kaffe samt mingel med utställarna
13.30 - 14.15 BLOCK 3 
14.15 - 15.15 Kaffe, fikabröd och mingel med utställarna
15.15 - 15.45 BLOCK 4
15.45 - 16.45 BLOCK 5 
16.45 - 17.15 Avslutning