Årets talare på Kollektivtrafikdagen:


Hanna Holm
Moderator
Hanna Holm Kommunikation


Torbjörn Isaksson
Chefsanalytiker makroekonomi
Nordea


Anton Fendert
Trafikregionråd
Region Stockholm


Anna Grönlund
Branschchef och Vice Vd
Sveriges Bussföretag


Johan Wadman
Vd
Svensk Kollektivtrafik

  


Pierre Sandberg
Förbundsdirektör
Tågföretagen


Anna Ferner Skymning
Biträdande uppdragsledare
Transportstyrelsen
 

Björn Frid
Ansvarig utredare
Trafikverket
 

Karin Svingby
Förvaltningschef och Trafikdirektör
Region Uppsala


Amelie Propst
Avdelningschef, Verksamhetsstöd
Region Uppsala


Kristofer Erling
Regional beredskapsstrateg
Region Uppsala


Michael Englund
Chef Säkerhet
Jernhusen


Charlotte Nilsson
Enhetschef
Mälartåg Kundservice


Joakim Lindberg
Regional Manager
Precio Fishbone


David Pike
Head of Domestic Land Transport Security
Department for Transport (UK)


Nick Brook
Head of Road Transport Security
Department for Transport (UK)


Magnus af Petersens
Marknadsdirektör
Nobina Sverige