Om våra partners

Vi ställde ett par frågor till Kollektivtrafikdagens partners. Frågorna som ställdes var:

  • Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
  • På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?Marcus Gunnarsson
Försäljningschef Fleet, Evobus Sverige AB

Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
Den primära utmaningen som kollektivtrafiken står inför idag är införandet av elektriska bussar och de utmaningar som följer i och med detta. Exempelvis att planera trafiken så att den passar både trafikmönster och den begränsade räckvidden som elektriska bussar fortfarande har samt att det koordineras med bussarnas laddning. Service av dessa fordon och framförallt av högvoltsdelarna på bussarna ställer också helt nya krav på personalen som utför servicen och på deras utbildning och behörighet. Infrastrukturen runt elbussar är en ytterligare utmaning, exempelvis byggandet av pantografer (snabbladdning) samt infrastruktur rörande energiförsörjning. Vidare gäller det att alla intressenter är väl koordinerade, exempelvis politiker, trafikhuvudmän, operatörer och busstillverkare. Vid införandet av elbussar och vid hanteringen av ovan nämnda utmaningar är det viktigt att inte heller tappa fokus på slutkunden, passageraren, utan fortsatt arbeta mot att ge denne en så bra och pålitlig reseupplevelse som möjligt.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Vi kan bidra med vår helelektriska buss eCitaro som är väl rustad för de utmaningar vi står inför. Den är gediget testad och kan fås med olika laddningstekniker (depåladdning och pantograf-/snabbladdning) samt med olika batteritekniker som är anpassade för olika trafikmönster. Vi bidrar också genom den lokala dialog vi aktivt försöker ha med alla inblandade parter. Vidare erbjuder vi även konsultering kring införandet av elbussar, där ett team vid vårt huvudkontor i Tyskland tittar på de aktuella trafikmönstren och gör simuleringar för att kunna påvisa vilka/vilken konfiguration av bussarna passar bäst just för det aktuella uppdraget. Vi erbjuder våra kunder en konsultation rörande alla delar av införandet av elbussar, såsom energiförsörjning, produkter, service av bussarna, etc.


Johan Malmström
VD, Bra Vision Scandinavia AB

Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
Utmaningen är att hantera säkerheten runt och i fordonet för att minska skador på person och material , men även för att få resenärer och personal att känna sig trygga i sitt resande och i sitt arbete.På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Genom att ha fokus på säkerhet och övervakning i och runt fordonet men även att utveckla olika hjälpmedel så som exempelvis ADAS, 360 , övervakning mm.