Programrådet för Kollektivtrafikdagen 2020


Mats Johansson

Sektorchef, Hogia Travel

Mats har varit verksam inom kollektivtrafikbranschen sedan tidigt 2000-tal och har erfarenhet från flera ledande befattningar. Han har bland annat varit VD på Nettbuss Travel och VD på Flygbussarna i Väst samt varit ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening. Sedan 3 år tillbaka arbetar Mats som sektorchef för Hogia Travel, som fokuserar på IT-lösningar för persontrafik i Norden, UK och globalt när det gäller bokningssystem för rederier.


Anna Grönlund

Branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag

Anna är idag branschchef och vice VD inom Sveriges Bussföretag, bransch- och arbetsgivarförbund för drygt 300 svenska busstrafikföretag och bussresearrangörer i hela Sverige. Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Anna har tidigare även varit förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund och expert på kollektivtrafikfrågor vid SKL.


Helena Leufstadius

VD, Svensk Kollektivtrafik

Helena har varit verksam inom kollektivtrafikbranschen sedan 1980 och har erfarenhet av alla trafikslag, både som beställare och leverantör av tjänster. Hon har bland annat varit VD på tre Länstrafikbolag, avtalschef på SJ, projektledare för branschens gemensamma ”Kunskapslyft” och arbetar sedan 3,5 år som VD på branschföreningen Svensk Kollektivtrafik.


John Hultén

Föreståndare, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

John har mer än 15 års erfarenhet från arbete med infrastruktur- och transportplanering regionalt och lokalt. Han har arbetat med strategiska utvecklingsfrågor på Trafikverket och med långsiktiga investeringsbeslut på regeringskansliet. Sedan fem år tillbaka är John ansvarig för att, i samverkan mellan akademi och bransch, utveckla forskningen om kollektivtrafik.