Bli partner

Välkommen som partner till Kollektivtrafikdagen 2019

Som partner till Kollektivtrafikdagen erbjuds ni genom angiven utställningsplats att presentera ert företag för den samlade Svenska kollektivtrafikbranschen.
Ni har även möjlighet att mingla, knyta kontakter och fysiskt träffa beslutsfattare från politiken och branschens operatörer. Som partner kommer ni även med i all marknadsföring och kommunikation kring Kollektvtrafikdagen.

Kontakta Paulina Stjernholm för ytterligare information och bokning av ditt partnerpaket för Kollektivtrafikdagen 2019.

Allmänna bestämmelser event - ladda ned pdf här

Paulina Stjernholm

Mediechef Trafikforum
0708 – 22 66 72
paulina.stjernholm@nordiskemedier.se