Program

Program för den 14 maj 2018 på Courtyard by Marriott

(uppdateras löpande och tidssätts i mars 2018)

Per Ankersjö
Dagen inleds med ett välkomnande från vår moderator.

Tomas Eneroth
Infrastrukturministern ger sin bild av nuläge och framtid!
(mer information inom kort)

Wilfried Covent
Brussels Airport is the first airport in the world to introduce remote screening for passengers on such a big scale. Moreover, with 25 screening lanes, Connector has the biggest screening platform in Europe.

 Bart Van der Herten Konsekvenserna av attacken mot kollektivtrafiken i Bryssel, mars 2017, Vi hör från Bart Van der Herten som är säkerhetschef för kollektivtrafikbolaget i Bryssel.