Program

Program för den 14 maj 2018 på Courtyard by Marriott

 

09.00-09.10

Dagen inleds med ett välkomnande från Projektledaren Jacob Albertsen samt vår moderator Per Ankersjö.09.10-09.40

Six developments we can expect in the public transport sector in the near future!
Johan Herrlin, ITO World

 

09.40-10.10

Anna Svedberg, Säkerhetschef Stockholm Arlanda flygplats. Flyget har i många år varit en arena som varit hårt kontrollerad och reglerad rörande säkerheten. Vilka lärdomar har man gjort inom flyget från de senaste årens incidenter, och vilka lärdomar kan man dela med sig av till övriga branscher som agerar i det offentliga rummet.10.10-10.30

Poliskommissarie Stefan Berg, mångårig polis med erfarenhet av grov  och tung kriminalitet bjuder på en omvärldsanalys kryddad med frågor man bör ställa sig som ansvarig snarare än svar. Är kameraövervakning lösningen? Eller 10 000 nya poliser? 

 

10.30-11.10

Fika & Mingel med våra partners11.10-11.40

Framtiden har miljoner individuella resenärer
Samtrafiken har de senaste åren tydligt positionerat sig som en drivande kraft i utvecklingen av kollektivtrafikbranschen. Detta i samarbete med- och på uppdrag av - drygt 50 av Sveriges trafikföretag och leverantörer till branschen. Ett samarbete som gör att fler får ut mer av det de redan gör, gör dom det enklare att resa ihop genom samverkan och utveckling – oavsett om det sker via vatten eller land, på två eller fyra hjul, plattformar på räls eller i mobilen. Det är en konstant framåtrörelse, med oändliga kombinationsmöjligheter. Hur det ser ut imorgon vet vi inte. Men vi jobbar på det. Tillsammans. Hör VD Gerhard Wennerström ge sin vid det här laget årliga lägesrapport.11.40-12.00

Digitalisering öppnar för kombinerad mobilitet – och rätt informationskvalitet är en förutsättning

Mats Johansson, CCO Hogia Travel, beskriver tillsammans med Ulf Bjersing, CSO Hogia Public Transport Systems, de möjligheter digitalisering innebär för utvecklingen av kollektivtrafiken. En klok ansvarsfördelning mellan operatörer och trafikhuvudmän och öppna gränssnitt är två viktiga inslag i framtidens kollektivtrafik. Hogia har sedan snart 30 år ett öppet och industriellt långsiktigt perspektiv på kollektivtrafikens grundläggande IT-system.   

 

12.00-13.00

Lunch

 

13.00-15.00 Break-out session 1

Bussbranschen i framtiden – så reser vi med kollektivtrafiken

Sveriges Bussföretag har under 2017 tillsammans med K2 arbetat med att ta fram en framtidsbild för bussbranschen och bussresandet, baserad på fyra möjliga scenarion. John Hultén, föreståndare K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund presenterar forskningsrapporten ”Vilken framtid har bussen?” och bussbranschens bild ”Vår väg framåt”. De pekar på förändringar som särskilt kan påverka bussresenären och bussföretagen i framtiden.

 

Forts.

 

Koncessioner i kollektivtrafiken.

Den nya upphandlingslagstiftningen öppnar för koncessioner i koIlektivtrafikupphandlingar. I Sverige har vi i dagsläget få exempel på detta inom busstrafiken. Vilka goda exempel kan vi lära av och vilka regelverk styr? Kunskap och inspiration med Eva Tiséus Transdev, KollAs ordförande Ewa Rosén, Sylvia Lindén Advokat och Partner vid Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB samt representant från regional kollektivtrafikmyndighet. Break-out session 1 leds av Anna Grönlund, vVd och branschchef Sveriges Bussföretag 

13.00-15.00 Break-out session 2

Ökande urbaniseringen sätter käppar i hjulet för en utbyggd och fungerande kollektivtrafik?

Ett samtal om stadsbyggnadsplanering, stadsmiljö, urbanisering och de utmaningar som följer med att fler flyttar till städer och att kollektivtrafikens resandevolymer stiger, och förväntas stiga ännu mer. Samtalet leds av Per Ankersjö, fd. Stadsmiljöborgarråd Stockholms Stad. Med i samtalet finner vi Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd SLL, Daniel Mohlin, Affärschef helhetslösningar Nobina Sverige AB. Jonas Kempe, Marknadschef B2B Nobina Sverige AB, Karin Ernlund, Gruppledare C Stockholms Stad och Björn Sylvén, Informationschef Stockholms Spårvägar AB.

13.00-15.00 Break-out session 3

Tekniken bakom framtiden! 

Med den motsägelsefulla rubriken får vi ta del av ett antal leverantörers bild av hur vi möter framtiden, och de utmaningar branschens ställs inför i och med individens behov av att lösa just sin egen transport. Målbilden är full mobilitet som en tjänst, men vägen dit är inte spikrak. Hur kan vi vara en del av lösningen här och nu? Modereras av Jacob Albertsen, tidningen Trafikforum.

Consat Technologies - Thomas Ottosson

Från extrem glesbygd till världsmetropol – hur man med öppna standarder kommer dela data mellan alla trafikslag i delstaten New South Wales (Australien).

Infospread - Stefan Johansson

Leverantörer i samarbete – nya möjligheter

Många av framtidens MAAS-tjänster kommer att skapas av RKM:s olika leverantörer i samarbete. Infospread presenterar nya samarbeten och lösningar som är på gång.

15.00-15.40

Fika & Mingel

 

15.40-16.00

Departementsrådet Ola Nordlander ger en kortare nulägesrapport om regeringens ståndpunkt i nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken. Detta oavsett trafikslag. Eldrift, Mobility as a service, stadsbyggnadsperspektivet inkluderat.

 

16.00-16.40

Vad tycker övriga partier? 

Valrörelsen rullar så sakteliga igång. Partierna finslipar sina argument och förslag. Samtliga ledamöter i Trafikutskottet har fått en inbjudan att delta, och nedanstående delar med sig av vad som komma skall. Anders Åkesson (C), Teres Lindberg (S) Erik Ottosson (M) 16.40-16.50

Sammanfattning och avslutning Per Ankersjö

 16.50-18.00

Huvudpartnern Hogia bjuder till traditionsenligt mingel